JAK ROZMAWIAĆ Z OSOBAMI DOTKNIĘTYMI WOJNĄ ?

Zapraszamy na spotkanie.

Wojna w Ukrainie niewątpliwie stała się podmiotem naszych codziennych rozważań. Wielu z nas niesie pomoc i zastanawia się nad tym jak rozmawiać z osobami dotkniętymi kryzysem wojennym.

Zapraszamy więc do wysłuchania Pani Ewy Kaniewskiej-Mackiewicz związanej z Poradnią Psychologiczną przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Odpowiemy sobie na pytania, w jaki sposób efektywnie prowadzić rozmowę z osobami dotkniętymi kryzysem wojennym.

Spotkanie odbędzie się 23.03.2022 o godzinie 12:00 za pomocą aplikacji MS Teams.

Aby dołączyć do spotkania kliknij https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzFlZjQ3NGYtMmI0OS00NmQxLTgzNzEtYTVmYWE0Mzk4YmM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220b94c4fb-3bb7-494d-b392-c79945135c31%22%2c%22Oid%22%3a%228658ef31-d317-4ecb-a811-43655071c6e9%22%7d.

Jeżeli chcesz dodać spotkanie do swojego kalendarza kliknij na załącznik i zaakceptuj.

  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Willa, I piętro, p. 13

  • rodzinka@byd.pl

  • 52 567 00 91

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI