INAUGURACJA ROKU NA UNIWERSYTECIE DZIECIĘCYM

29 października 2016 uroczystą inauguracją i wykładem pt.: ”Moje serce – co wiedzieć powinienem„? rozpoczęła się 7 edycja Uniwersytetu Dziecięcego w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. W imieniu Władz Uczelni uroczystości otwarcia roku akademickiego dokonała Pani dr Marta Herzberg oraz Dyrektor Żłobka Akademickiego mgr Ewa Kaniewska. Przedstawione zostały główne cele i założenia a także idee funkcjonowania Uniwersytetu Dziecięcego. 

Najważniejszym elementem rozpoczęcia roku było złożenie ślubowania przez Słuchaczy a także pasowanie na Młodego Studenta. Indeksy wraz z upominkami edukacyjnymi odebrało blisko 60 dzieci, które z tą chwilą wstąpiło w poczet studentów Uniwersytetu Dziecięcego. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Paweł Zalewski, który przedstawił najmłodszym jaką rolę pełni serce i czym jest układ krwionośny. Dzieci słuchały prelekcji z dużym zainteresowaniem, a także chętnie odpowiadały na wszystkie pytania prowadzącego. Każdy z uczestników posiadał niecodzienną możliwość posłuchania bicia własnego serca, zmierzenia pulsu a także cieśnienia.

Uniwersytet Dziecięcy to projekt edukacyjny, dedykowany dzieciom w wieku 5-12 lat, które raz w miesiącu spotykają się, aby wspólnie uczestniczyć w pasjonujących wykładach z różnych dyscyplin naukowych. Jego ideą nie jest nauka jednego - konkretnego przedmiotu, a możliwość zadawania licznych pytań i uzyskiwania na nie jasnej i klarownej odpowiedzi. Dzięki temu dzieci stają się świadome tego, że zdobywanie wiedzy, może stać się interesująca przygodą. Priorytetem jest także obudzenie w dzieciach nowych pasji czy zainteresowań a także świetna zabawa z rówieśnikami. Dla naszych najmłodszych studentów zaplanowane są liczne i pasjonujące wykłady, warsztaty a także pokazy naukowe poprowadzone przez ciekawe osobowości.

Każdego ze Studentów Uniwersytetu Dziecięcego Wyższej Szkoły Gospodarki zachęcamy do aktywnego uczestniczenia w kolejnych, nie mniej atrakcyjnych spotkaniach. Harmonogram wykładów na nowy rok akademicki oraz informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie www.rodzinka.wsg.byd.pl.

Rekrutacja jest jeszcze otwarta. 

  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    bud. A, I piętro, pokój 101

  • rodzinka@byd.pl

  • 52 567 00 91

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI