Strefa rodzica

Zapraszamy do korzystania z zajęć realizowanych przez Uniwersytet Dziecięcy Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Nasza propozycja przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat, ale wieloletnie doświadczenia w edukacji najmłodszych, pozwalają nam na wystosowanie zaproszenia także do młodszych dzieci. Naszą ofertę doskonalimy i modyfikujemy uwzględniając potrzeby i opinie uczestników oraz rodziców.

Na wykłady zapraszamy raz w miesiącu, zawsze w sobotnie przedpołudnie, do bydgoskiej siedziby Uczelni, przy ulicy Naruszewicza 11.

Przed wysłaniem zgłoszenia uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Uniwersytetu Dziecięcego.

 

 

 

 

Książka dla rodziców i nauczycieli - do pobrania

Tytuł: Pedagogizacja rodziców – potrzeby i uwarunkowania.
Autor: Przemysław Ziółkowski
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-64628-44-3
 

Przedstawione w książce zagadnienia nawiązują do idei potrzeb i uwarunkowań związanych z szeroko rozumianą pedagogizacją rodziców. Wprowadzenie zawiera ewaluację terminu rodzina, jak również jej funkcje, typy oraz problemy wynikające z wychowania dziecka. Zostają przedstawione obszary kompetencji, w które powinien być wyposażony każdy obecny - bądź przyszły rodzic. W części głównej publikacji przedstawione są praktyczne rozstrzygnięcia związane z współczesnym życiem. Podręcznik prezentuje także najlepsze ścieżki adaptacji do nowej powinności taką jest w tym wypadku rola opiekuna; pokazuje w jaki sposób należy przygotować się na zmianę dotychczasowego trybu życia. W publikacji zostaje zaprezentowana istota komunikacji i relacji społecznych, które znacząco wpływają na rodzinę – głównie w relacji z dziadkami. Autor dokonuje szczegółowej charakteryzacji zjawiska pedagogizacji rodziców, prezentuje także rolę i istotę współpracy opiekunów z placówką edukacyjną. Ze względu na tematyką książki odbiorcami mogą być nie tylko rodzice oraz nauczyciele-wychowawcy, którzy wiążą swoją pracę zawodową z edukacją rodziców w zakresie wychowania dzieci ale także studenci kierunków pedagogicznych, którzy na tym etapie edukacji potrzebują jasnych wskazówek i narzędzi pomocnych w przyszłej pracy zawodowej. 

 

Zbiór scenariuszy zajęć z rodzicami dla pedagogów i psychologów - do pobrania

 

Tytuł: Trening kompetencji rodzicielskich – zbiór scenariuszy zajęć z rodzicami dla pedagogów i psychologów
Autor: Dominika Haller, Marta Herzberg, Jan Hibner, Alicja Kozubska, Alina Matlakiewicz, Ludmiła Zając-Lamparska, Mirosława Żmudzka, Przemysław Ziółkowski
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-64628-49-8


Podręcznik stanowi opracowanie zawierające 55 scenariuszy zajęć kształtujących kompetencje wychowawcze. Ze względu na szeroki zakres materiałów autorzy dokonali podziału na moduły. Zaproponowane szkolenia kształtują umiejętności z zakresu między innymi inteligencji intrapersonalnej oraz interpersonalnej, które odgrywają kluczową rolę nie tylko podczas wychowania ale także w procesie egzystencji w środowisku społecznym oraz rodzinnym. Ze względu na pełnioną rolę w społeczeństwie, wykonywany zawód oraz zmiany społeczne przedstawione zestawienie może ulegać zmianom.

  • ul. Naruszewicza 11, 85-229 Bydgoszcz
    bud. "K", III piętro, pok. 330

  • rodzinka@byd.pl

  • 52 567 07 07

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI