NAPISZ, ZRÓB ZDJĘCIE, NAMALUJ... I WYJEDŹ DO BRUKSELI!

Cel jest jeden - pokaż jak najlepiej potrafisz, jak wielobarwna kulturowo i językowo jest Europa. Drogi do jego osiągnięcia są trzy. Możesz napisać krótkie wypracowanie, zrobić zdjęcie lub namalować obrazek. Na autorów najlepszych prac czekają wycieczki do Brukseli, multimedialne narzędzia do nauki języków obcych, tablety, gry europejskie i wiele innych!

Prace konkursowe zgłaszać można do 31 grudnia.

VI już edycja konkursów skierowanych do dzieci i młodzieży z regionu Kujaw i Pomorza, organizowanych przez Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct Bydgoszcz i Toruń, tradycyjnie podzielona jest na trzy moduły:


• Konkurs plastyczny "Wielobarwna Europa" - dla dzieci ze szkół podstawowych (pobierz regulamin konkursu)
• Konkurs fotograficzny "Europa w obiektywie" - dla młodzieży uczęszczającej do gimnazjów i szkół średnich (pobierz regulamin konkursu)
• Konkurs lingwistyczny "Europejski poliglota" - skierowany do młodzieży ze szkół średnich (pobierz regulamin konkursu)


Na Wasze prace czekamy do 31 grudnia 2015 r. Szczegółowe informacje znaleźć można w regulaminach poszczególnych konkursów.
 

Nagrody:
• wyjazdy do Brukseli ufundowane przez Posłów do Parlamentu Europejskiego: Janusza Zemke i Tadeusza Zwiefkę,
• multimedialne narzędzia do nauki języków obcych,
• nagrody rzeczowe (m.in. tablety, urządzenia multimedialne, wysokiej jakości pendrive’y, gry europejskie).

 

Kontakt:
• e-mail: europedirect-bydgoszcz@byd.pl lub europedirect-torun@byd.pl
• tel.: (52) 567 00 69 lub (52) 567 00 09


Organizatorzy:
• Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz i Toruń,
• Punkty Eurodesk w Bydgoszczy i Inowrocławiu,
• Szkoła Języków Obcych w Bydgoszczy,
• Centrum Europejskie im. Roberta Schumana
• Wyższa Szkoła Gospodarki


Partnerzy:
• Posłowie do Parlamentu Europejskiego Janusz Zemke i Tadeusz Zwiefka

  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    bud. A, I piętro, pokój 101

  • rodzinka@byd.pl

  • 52 567 00 91

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI